Ngân hàng VPBank
 • Hạn mức Phí thường niên Phí rút tiền mặt Thu nhập Mục đích
  31 triệu - 50 triệu 500,000 VNĐ 10% số tiền 10 triệu - 16 triệu
  • Giảm giá khi mua sắm
  • Trả góp lãi suất 0%
  • Tích lũy dặm bay
  • Hoàn tiền
 • Hạn mức Phí thường niên Phí rút tiền mặt Thu nhập Mục đích
  10 triệu - 30 triệu 6 VNĐ 5% số tiền 8 triệu - 10 triệu
  • Giảm giá khi mua sắm
  • Hoàn tiền